Авторам

Шановні автори!

Якщо у вас виникла думка написати монографію або посібник, Вам неодмінно стане в нагоді наступна інформація. Оскільки лише дотримання вимог до рукописів, що  подаються до Видавництва, дасть можливість зберегти час і гроші на видання.

Кожний рукопис розглядає відділ маркетингу і реалізації на предмет доцільності комерційного накладу.

Ми впевнені, що завдяки спільним зусиллям авторів і Видавництва якість медичної літератури буде высоким і відповідатиме вимогам сучасного читача.

 

З питань розгляду рукописів звертайтесь за тел. (044) 485-15-86, (044) 460-66-42

або відправляйте на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Будемо раді співпраці!

 

Загальні відомості

 1. Видавничий процес передбачає виконання таких етапів: літературне редагування, внесення виправлень, коректура (видавнича і авторська), комп'ютерна верстка, виготовлення оригінал-макета, поліграфічне виготовлення накладу видання.
 2. Після надання до Видавництва рукописів та електронної версії видань  Видавництво проводить внутрішньовидавничу рецензію (перевіряє на предмет виконаних вимог), укладає видавничі договори з авторами, складає календарний план виходу видань, складає бюджет видання і затверджує з усіма задіяними відділами.
 3. Видавництво має право видавати додатковий наклад на замовлення навчальних закладів, бібліотек, інших юридичних і фізичних осіб, а також реалізовувати видавничі проекти за власною ініціативою на основі видавничих договорів з авторами.

Вимоги до авторських рукописів

 1. Видавництву надають електронну версію і роздрукований на папері варіант. Електронна і паперова версії мають бути ідентичними.
 2. Рукописи навчальних посібників і підручників надаються разом із супровідною  документацією (гриф Міністерства освіти і науки, 2 рецензии).
 3. До структури авторського рукопису входять:
  1. титульний лист;
  2. зворот титульного листа;
  3. основний текст разом з передмовою (вступом) і висновками;
  4. бібліографічний опис використаної літератури (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
  5. коментарі, примітки, доповнення, допоміжні вказівники;
  6. зміст;
  7. інформація про авторів;
  8. графічні матеріали на електронному носієві.

Вимоги до оформлення авторського оригіналу

 1. Всі автори (укладачі) підписують рукопис на титульному листі (із зазначенням дати), де повинно бути вказано, що цитати, тексти перекладів, цифровий та інший фактичний матеріал, бібліографічні дані перевірені, зауваження рецензентів враховано. Автор несе відповідальність за дотримання авторського права по використаним текстам та ілюстраціям.
 2. Сторінки рукопису, починаючи з титульного листа, мають бути пронумеровані.
 3. Перед тим, як подавати рукопис, автор повинен:
  1. перевірити відповідність одиниць фізичних величин, їх назв і позначень вимогам діючих стандартів, а термінів і визначень – терминологічним стандартам;
  2. перевірити бібліографічні описи і цитати безпосередньо по цитованих і описуваних документах;
  3. якщо рисунки і таблиці подаються не в тексті, а окремо, проставити на полях номера таблиць та ілюстрацій навпроти тих місць в тексті, де їх слід розмістити;
  4. дотримуватися відповідності рівнів рубрикації текста
 4. Таблиці і рисунки розміщують безпосередньо після посилання на них.

Вихідні відомості

Для оформлення видавництвом вихідних відомостей видання автор надає:

На титульному листі:

 1. Ім'я автора в називному відмінку.
 2. Назва видання.
 3. Для учбових видань – відомості про привласнення грифу Міністерства освіти.
 4. Регалії авторів.
 5. Знизу на титульній сторінці повинна бути підтверждена готовність рукопису до видання дослівно такого змісту: Формули, цитати, тексти перекладівв, ілюстрації, цифровий та інший фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірені, зауваженя рецензентів враховані. Дата. Автор. Підпис.
 6. Шифр зберігання видання: ББК, авторський знак, УДК. Якщо автор не має даних відомостей, Видавництво отримує шифры самостійно.
 7. Для створення макета анотованої каталожної картки надають анотацію (за міждержавним ДСТ 7.9-95 СИБИД «Реферат и аннотация. Общие требования»). Анотація повинна складатися з 10-12 рядків, до 500 друкованих знаків.

Список літератури

Складаючи список літератури, посилаючись на інші видання, автор повинен керуватися діючими новими стандартами бібліографічного опису, які розробила Книшкова Палата України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

Коректно складений бібліографічний опис спростить співпрацю автора і редактора, скоротить строки роботи над виданням.

Приклади оформлення списка літератури

Книжка одного автора
Різник О. Я. Логічне програмування : навч. посіб. / О. Я. Різник. – Львів : Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", 2009. – 288 с.

Книжка двох (трьох) авторів
Журахівський А. В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем : навч. посіб. / А. В. Журахівський, Н. Р. Засідкович, А. Я. Яцейко. – Львів : Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", 2009. – 156 с.

Книжка п'яти і більше авторів
Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. : іл., табл. – (Серія „Форму-вання здорового життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Частина періодичного видання
Матвійків М. Д. Взаємозв'язок міцностей поверхневих покрить на зсув та відрив / М. Д. Матвійків, А. І. Сташко // Вісник Національного університету „Львівська політехні-ка". – 2008. – № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 203–206.

Автореферати дисертацій
Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких ґвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Іва-на Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 17–18.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, куль-турі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим–2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03/klinko.htm.

Технічні вимоги до рукопису

 1. Текст статті має бути надрукований з однієї сторони білого паперу формата А4.
 2. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – не меше 10 мм, верхнє та нижнє – не менше 20 мм.
 3. Для уникнення проблеми несумісності шрифтів, просимо надавати окремо використовувані шрифти або використовувати системні шрифти.
  Шрифт повинен бути 100 % чорного кольору (не RGB)
  Набір основного текста: шрифт – 12 кегль, гарнітура - Times New Roman, відстань між рядками – 1,5
  Набір заголовків: шрифт – 14 кегль, гарнітура - Times New Roman, написання – напівжирне.
 4. Текст подається БЕЗ ПЕРЕНОСІВ.
 5. Нумерация сторінок розставляється знизу сторінки праворуч.

Ілюстрації

 1. Відскановані: тільки оригінали з книг, журналів.
  Не допускається сканування ксерокопій, роздільна здатність зображення не менше 300 dpi, *.tif.
  Відскановані илюстрації можна використовувати, якщо вказане джерело походження.
 2. Цифрові зображення (з фотокамери, фотоапарата): роздільна здатність не менше 300 dpi, *.tif.
 3. Діаграми повинні бути коректно вставлені (*.xls) і доступні для внесення редакторських виправлень.
 4. Блок-схеми повинні бути сгруповані і доступні для внесення в них редакторських правок.
 5. Якщо в зображеннях необхідно зробити надписи, то відскановане зображення слід імпортувати в СorelDrаw, зробити надписи і зберегти з розширенням *.cdr. Після цього експортувати в публікацію в растровому форматі (tif).
 6. Складні, багатооб'єктні рисунки нашаруваннями подавати у форматі AdobeIllustrator для можливості подальшого редагування.

Рисунки і графіки

 1. До рукопису надають в одному з растрових форматів з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
 2. Рисунки и графіки обов'язково подаються в електронному вигляді на носіях інформації в форматах .bmp, .tif, .ai.
  написи на рисунках виконують шрифтом основного текста и розміром. Рисунки підписують и нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру текста – шрифтом кегля 9, написання – курсив.
 3. Прості рисунки, зроблені в WORD мають бути обов'язково згруповані.
 4. Для створення графічних зображень бажано використовувати спеціалізовані графічні редактори CorelDraw, AdobeIllustrator, а не користуватися Paint, оскільки тоді графічні зображення мають низьку роздільну здатність (72 dpi), що помітно знижує їх якість при друці.
 5. Рисунки форматів *.tif, *.psd, *.jpg (роздільна здатність не менше 300 dpi) імпортуются в файл Word за допомогою меню: Вставка?Рисунок.
 6. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color.
 7. Чорно-білі рисунки, створені в программах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуются в файл Word за допомогою меню: Вставка?Об'єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться в формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо).

Таблиці

 1. Таблиці подають як окремі об'єкти в форматі Microsoft Excel або в Microsoft Word з розмірами, приведеними до розміру сторінки.
 2. Основний кегль таблиці – 9, заголовок – 10.
 3. Заголовки и нумерація таблиць розміщуються по правому краю сторінки, написання – напівжирне, курсив.

Формули

 1. Формули подають в форматі Equation 3–4, вирівнюють по центру посередині тексту і нумеруют в круглих дужках праворуч.
 2. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.
 3. Позначення математичних, физичних і інших величин в тексті і в формулах мають бути виділені курсивом.

 

Контакти

04124, Україна, м. Київ,

вул. Кирилівська, 160 Б

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

www.plr.com.ua

www.endokrynologia.com.ua

www.neuroscience.com.ua

 

Шукайте нас у соціальних мережах

 facebook

Архів новин

« Грудень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31